Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020

  Hoà cùng không khí cả nước chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày hội truyền thống nhằm tôn vinh đội ngũ các thầy giáo, cô giáo và những người làm công tác giáo dục, cùng với chuỗi các hoạt động văn nghệ, thể thao, thi đua giảng dạy, học tập từ nhiều...

Thông báo Kết quả điểm thi vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 Số:  21/TB-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 05  tháng 6 năm 2020   THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức vòng 2 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương năm 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM  2020 Số: 15/QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 01 tháng  6  năm 2020   QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức vòng 2...

Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỘI ĐỒNG TTVC NĂM 2020 Số: 14/TB-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 15  tháng 5  năm 2020 THÔNG BÁO  Kết quả điểm thi vòng 1, Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020  ...

QUYẾT ĐỊNH Về việc duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự Kỳ thi tuyển viên chức vào trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương năm 2020

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 Số:  01 /QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 24  tháng 4  năm 2020   QUYẾT ĐỊNH Về việc duyệt danh sách thí sinh đủ điều...

Học sinh Nhà trường tham gia kỳ thi tay nghề cấp tỉnh năm 2019

Ngày 27/11 tại Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tay nghề cấp tỉnh năm 2019. Đoàn dự thi Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương gia thi 02 ngành nghề: Nghề...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đợt 1 năm 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐƠT 1  NĂM  2019 Số: 03 /QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 17  tháng  4  năm 2019   QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức kỳ thi tuyển viên...