TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

                    TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP  Trung tâm ngoại ngữ-tin học và Hợp tác doanh nghiệp đươc thành lập theo quyết định số 110/QĐ -KTKTCT ngày 05/05/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công Thương trên cơ sở hợp nhất Trung tâm ngoại ngữ -Tin học...

Trung tâm Hợp tác đào tạo và bồi dưỡng

Giới thiệu: Trung tâm Hợp tác đào tạo và bồi dưỡng thành lập tháng 9 năm 2009, có nhiệm vụ tổ chức liên kết đào tạo, bồi dưỡng  theo quy định của pháp luật giáo dục và pháp luật khác có liên quan. Hiện Nhà trường đang tiếp tục chiêu sinh liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn...

Trung tâm ngoại ngữ – tin học và hợp tác doanh nghiệp

- Chức năng   Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng tư vấn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên và các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài trường. - Nhân sự: TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ/chức danh 1 Trịnh...