Phòng Hành chính-Quản trị

 

– Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác Hành chính  – Quản trị, tổ chức giao dịch hành chính, báo cáo cấp trên theo quy định, trao đổi thông tin giữa Ban giám hiệu với các cơ quan khác và giữa Ban giám hiệu với các đơn vị, cán bộ, nhân viên và HSSV trong trường.

Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân, nhà khách. Thực hiện công tác quản lý tài sản, bảo trì, sửa chữa tài sản của trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

– Nhân sự

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ / chức danh
1 Nguyễn Văn Chiến Cử nhân Phó trưởng phòng
2 Trần Thị Hương Cử nhân kế toán Nhân viên
3 Nguyễn Thị Hiền Cử nhân Nhân viên
4 Đỗ Thanh Bình Trung cấp Nhân viên
5 Đỗ Thị Minh Trung cấp Nhân viên
6 Nguyễn Thị Hoà Trung cấp Nhân viên
7 Nguyễn Hữu Lệ Sơ cấp nghề Tổ trưởng tổ Lái xe-Điện nước
8 Nguyễn Văn Tú Sơ cấp nghề Lái xe
9 Vũ Đức Quyền Trung cấp Nhân viên Điện nước
10 Hà Thị Oanh Trung cấp Nhân viên, Văn thư
11 Hồ Hữu Môn Cử nhân Bảo vệ
12 Nguyễn Đức Sâm Sơ cấp Bảo vệ
13 Lê Văn Dương Trung cấp Bảo vệ
14 Nguyễn Văn Thoan Sơ cấp Bảo vệ