Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 16/05/2022, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Đây là Hội thảo được tổ chức...

Hội thảo Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng phòng, xưởng thực hành, thiết bị dạy – học nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho HSSV trong giai đoạn hiện nay

          Nhằm mục đích đánh giá lại công tác quản lý, sử dụng phòng, xưởng thực hành và thiết bị dạy - học, đồng thời đưa ra các giải nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng phòng thực hành, thiết bị dạy học để nâng cao kỹ năng nghề cho...