Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 16/05/2022, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Đây là Hội thảo được tổ chức trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5/2022.

Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Ngọc Túy – Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa; TS. Nguyễn Văn Phát – Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo các phòng chức năng của Sở KH&CN; đại điện lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng, viện nghiên cứu trong tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện trường cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Công Thương có TS.Phan Đình Long- Phó hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng trường tham gia Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Túy – Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh về một số lưu ý khi triển khai, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; lựa chọn các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cần phải đúng hướng, bám sát vào các chương trình, nhu cầu đặt hàng, nội dung phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong từng giai đoạn; kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phải được áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn đời sống, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Tại Hội thảo TS. Phan Đình Long- Phó hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng trường cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Công Thương phát biểu: Hiện tại cần phải tiếp cận nghiên cứu sâu hơn trong tất cả các lĩnh vực chúng ta cần hình thành nhiều nhóm nghiên cứu chuyên sâu và có các chính sách đặc thù hỗ trợ cho các nhóm nghiên cứu để khuyến khích cán bộ giảng viên tích cực NCKH, tìm kiếm các nguồn lực, tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu KHCN cấp tỉnh, cấp bộ, cấp Nhà nước; tăng cường đầu tư trang thiết bị, như phòng thí nghiệm, phòng thực nghiệm phục vụ cho NCKH.

TS. Phan Đình Long- Phó hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng trường cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Công Thương phát biểu tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của các nhà quản lý, nhà khoa học đối với hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh; Góp phần thúc đẩy hoạt động KH&CN của các trường ĐH, CĐ ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo