Phòng Đào tạo

–  Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo hằng năm trên cơ sở nhiệm vụ của Trường

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của Trường; quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, gồm: kế hoạch, chương trình, giáo trình, chất lượng dạy và học; đánh giá các loại hình đào tạo theo quy chế đào tạo hiện hành.

– Nhân sự

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ
1 Bùi Ngọc Quyết Thạc sỹ QTKD Phó HT, Phụ trách phòng
2 Đặng Hải Hà Thạc sỹ QTKD Phó trưởng phòng
3 Bùi Lương Vũ Ngọc Thạc sỹ QTKD Phó trưởng phòng
4 Bùi Thị Kim Anh Thạc sỹ Tiếng Anh Chuyên viên
5 Tạ Quốc Mạnh Thạc sỹ Tài chính NH Chuyên viên
6 Nguyễn Anh Tùng Cử nhân TCNH Chuyên viên
7 Ngô Quang Vinh Thạc sỹ QTKD Chuyên viên