Nghiệm thu đè tài NCKH, SKKK cấp cơ sở năm học 2023-2024

Ngày 21/7/2024, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học, 02 sáng kiếm kinh nghiệm cấp cơ sở, gồm: Đề tài NCKH: Bố trí lắp đặt trang thiết bị thí nghiệm, thực hành phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu...

Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 16/05/2022, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Đây là Hội thảo được tổ chức...

Hội thảo “Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương”

Nhằm khẳng định giá trị, ý nghĩa của công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong công tác dạy và học ở các trường đại học, cao đẳng, sáng nay 11/11/2021, trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “ Các biện...

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021

Ngày 15/7/2021 và ngày 20/7/2021, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, gồm: Đề tài 1: “ Thiết kế và xây dựng phòng học tích hợp  Thực tập cơ khí, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giảng...

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Ngày 10/9/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, gồm: Đề tài 1: Thiết kế xây dựng mô hình phòng học tích hợp điều khiển điện thông minh mô đun kỹ thuật lắp đặt điện nhằm nâng cao...

Biểu mẫu dùng trong kiểm định chất lượng năm 2018

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-1-Phiếu-thăm-dò-HSSV-về-giảng-viên.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-2-Phiếu-lấy-ý-kiến-HSSV-TN-về-CL-đàoTạo.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-3-Phiếu-đánh-giá-chất-lượng-đề-thi-HP.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-4-KH-đảm-bảo-CL-năm-học-của-các-đơn-vị.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-5-KH-đảm-bảo-CL-năm-học-của-trường.doc" download="all" viewer="microsoft"]

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày 28/6/2018, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, gồm: 1.Đề tài:Một số giải pháp phát triển hoạt động hợp tác đào tạo và bồi dưỡng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương Chủ...

Hội thảo Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng phòng, xưởng thực hành, thiết bị dạy – học nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho HSSV trong giai đoạn hiện nay

          Nhằm mục đích đánh giá lại công tác quản lý, sử dụng phòng, xưởng thực hành và thiết bị dạy - học, đồng thời đưa ra các giải nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng phòng thực hành, thiết bị dạy học để nâng cao kỹ năng nghề cho...