Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp Trường

Trong các ngày từ 5/8 đến 11/8/2015, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 4 đề tài nghiên cứu khoa học và 3 sáng kiến kinh nghiệm cấp Trường, gồm:

1. Đề tài: Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương giai đoạn 2015-2020, định hướng 2025

Chủ nhiệm Đề tài: Thạc sỹ Lê Văn Kỳ

2. Đề tài: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kỹ năng dạy học học phần Thực tập nghề nghiệp cho giảng viên khoa Kế toán

Chủ nhiệm Đề tài: Thạc sỹ Nguyễn Thị Như Quỳnh; các thành viên tham gia: Thạc sỹ Đặng Thị Ngọc, Thạc sỹ Phạm Ngọc Trường

3. Đề tài: Thực trạng kế toán Thuế tại các DN nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa, vận dụng vào giảng dạy nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho HSSV thuộc chuyên ngành Kế toán tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương

Chủ nhiệm Đề tài: Thạc sỹ Thịnh Thị Ngọc; các thành viên tham gia: Thạc sỹ Cao Thị Thường, Thạc sỹ Hoàng Kim Oanh

4. Đề tài: Xây dựng các hoạt động bổ trợ thực hành kĩ năng Tiếng Anh theo giáo trình Powerbase (beginner) cho học sinh Trường Cao đắng Kinh tế – Kỹ thuật Công thương

Chủ nhiệm Đề tài: Thạc sỹ Phạm Thu Hiền

5. Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm để có những giờ giảng hấp dẫn người học môn Lịch sử tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương

Tác giả: CN. Quách Thị Thủy

6. Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm giảng dạy tác phẩm truyện ngắn văn học Việt Nam trong chương trình trung học phổ thông

Tác giả: Thạc sỹ Lê Thị Hà

7. Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng phương pháp dùng đường tròn lượng giác để giải các bài tập dao động điều hòa

Tác giả: CN. Lê Trung Thành

Sau phần báo cáo tóm tắt của các chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong các hội đồng đã cho ý kiến nhận xét, đánh giá về các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm. Hầu hết các thành viên phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá các đề tài NCKH và SKKN có ý nghĩa khoa học và thực tiễn với Nhà trường

Đặc biệt Đề tài: “Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương giai đoạn 2015-2020, định hướng 2025” là Đề tài có ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn cao, 100% thành viên Hội đồng đều nhất trí xếp loại Xuất sắc và có kiến nghị với Ban lãnh đạo Nhà trường sớm đưa Đề tài để áp dụng vào thực tế của Trường.

 

 

Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu: