Ban Giám hiệu

1. Hiệu Trưởng, Bí thư Đảng uỷ
TS. Lê Văn Kỳ
Phụ trách chung:
Thay Ky moi
——————————————————-

2. Phó Hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng uỷ
ThS. Nguyễn Thành Công
Phụ trách công tác tài chính, cơ sở vật chất
Anh Cong
——————————————————-

3. Phó Hiệu trưởng, UVBTV Đảng Uỷ
ThS Bùi Ngọc Quyết
Phụ trách công tác đào tạo
A Quyet
——————————————————-

4. Phó Hiệu trưởng, ĐU viên
TS. Phan Đình Long
Phụ trách công tác hợp tác đào tạo, NCKH, đối ngoại
image