Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Ngày 10/9/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, gồm:

  1. Đề tài 1: Thiết kế xây dựng mô hình phòng học tích hợp điều khiển điện thông minh mô đun kỹ thuật lắp đặt điện nhằm nâng cao hiệu quả dạy – học phục vụ công tác đào tạo nghề Điện tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương.

Chủ nhiệm Đề tài:  ThS. Đào Thị Thủy – GV khoa Kỹ thuật Công nghệ

  1. Đề tài 2: Thu gom, phân loại rác thải dùng sản xuất phân hữu cơ vi sinh tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương

Chủ nhiệm Đề tài :  TS. Phan Đình Long – Phó hiệu trưởng

Thành viên tham gia: ThS. Hà Thị Hoài Lâm, ThS. Triệu Quang Trọng

Sau phần báo cáo tóm tắt của các chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong các hội đồng đã cho ý kiến nhận xét, đánh giá về các đề tài. Hầu hết các thành viên phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá các đề tài NCKH có ý nghĩa khoa học và thực tiễn với Nhà trường

Hội đồng nghiệm thu xếp loại tốt cho cả 2 đề tài.

Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu: