Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

– Giới thiệu:

Đào tạo nhân lực có trình độ trung cấp, sơ cấp và bồi dưỡng ngắn hạn. Hiện tại có trên 200 học sinh đang theo học 3 chuyên ngành:

– Điện công nghiệp

– Điện xí nghiệp.

–  Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

Nhà trường có phòng thực hành đủ trang thiết bị để học sinh thực hành, đảm bảo khi ra trường học sinh có kỹ năng thực hành tốt.

– Nhân sự: Bộ môn gồm có 5 giáo viên và 8 giáo viên hợp đồng

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ/chức danh

1

Ngô Thị Thuỷ

Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật CN

Trưởng khoa

2

Vũ Thị Thắm

Kỹ sư Điện

Giáo viên

3

       Nguyễn Thị           Thanh Huyền

Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật

Giáo viên

4

Võ Văn Huấn

Thạc sỹ Điện – Điện tử

Giáo viên

 5

Đào Thị Thủy

 Thạc sỹ Kỹ thuật Điện

 Giáo viên

Copy of Nghe

Tập thể giáo viên Bộ môn Nghề