Ban Giám Hiệu
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Lê Văn Kỳ Hiệu trưởng kylv.tmtw5@gmail.com 0983955457
Nguyễn Thành Công Phó Hiệu trưởng thanhcong.cetic@gmail.com 0967790686
Bùi Ngọc Quyết Phó Hiệu trưởng ngocquyetvnn@yahoo.com.vn 0916594498
Phan Đình Long Phó Hiệu trưởng phandinhlongtm@gmail.com 0916849286
Khoa Kế toán
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Đặng Thị Ngọc Trưởng khoa 0977.280.307
Thịnh Thị Ngọc Giảng viên 0976.706608
Cao Thị Thường Giảng viên 0914.838080
Nguyễn Thị Như Quỳnh Giảng viên 0982.282.834
Hoàng Kim Oanh Giảng viên 0987.550.410
Phạm Ngọc Trường Giảng viên 0986.454.986
Hoàng Thu Hà Giảng viên 0912.739.208
Lê Thị Trang Nhung Giảng viên 0983.820.318
Khoa Khoa học cơ bản
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Nguyễn Thị Ngọc Trưởng khoa ngoc3h@gmail.com 0916.848.993
Lê Thị Hà Giảng viên 0985.330080
Lê Trung Thành Giảng viên trungthanhcbt@gmail.com 0982.674796
Đặng Thanh Hà Giảng viên 0988.331673
Quách Thị Thủy Giảng viên 0912.247.050
Nguyễn Đức Đô Giảng viên 0982.879.959
Khoa Kinh tế - QTKD
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Nguyễn Thị Thúy Vân Trưởng Khoa 0915.244.640
Nguyễn Thùy Dương Phó trưởng khoa duong67892006@gmail.com 0915.985.445
Triệu Quang Trọng Phó trưởng khoa trieuquangtrong@gmail.com 0918.506.645
Lê Thị Bình Giảng viên 0904.399.760
Nguyễn Thị Hải Giảng viên 0975.050.036
Đỗ Thị Thanh Huyền Giảng viên 0936.521.562
Đặng Thị Huyền Trang Giảng viên 0973.986.667
Lê Thị Phương Hoa Giảng viên 0986.125.196
Nguyễn Quang Đức Giảng viên 01262.228.667
Ngô Quang Vinh Giảng viên 0945.895.136
Khoa LL Chính trị, GDTC&QP
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Hoàng Thị Thanh Phó trưởng khoa thanhctritmtw5@gmail.com 0982.757.790
Bùi Sỹ Sâm Phó trưởng khoa samkhanh7855@gmail.com 0979.848.082
Trần Thị Hồng Nhung Giảng viên hongnhungpltm@gmail.com 0982.051.402
Lê Thị Cơ Giảng viên 01685.581.889
Trần Ngọc Nam Giảng viên 0977.893.780
Khoa Tài chính
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Nguyễn Xuân Trường Trưởng khoa 0912.602.623
Nguyễn Thị Thường Phó trưởng khoa thuongtaichinhtw5@gmail.com 0983.599.887
Trần Thị Hương Giang Giảng viên 0976.946.188
Lê Thanh Huyền Giảng viên 0986.446.589
Khoa Tin học - Ngoại ngữ
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Lê Thị Nga Trưởng khoa lethinga_tmtw5@yahoo.com 0942.888.690
Hà Thị Tân Giảng viên tantruongtrang@yahoo.com 0982.579.061
Phạm Thu Hiền Giảng viên 0914.919.983
Lường Thị Nam Giảng viên namlt.cdkt@gmail.com 0972.829.248
Phòng Công tác HSSV
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Phạm Ngọc Luân Phụ trách phòng phongcths.tmtw5@gmail.com 0977.436.085
Nguyễn Thị Vân Chuyên viên phongcths.tmtw5@gmail.com 0945.92.72.72
Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên phongcths.tmtw5@gmail.com 0915.982.689
Hồ Hữu Môn Bảo vệ 0975.414.282
Nguyễn Đức Sâm Bảo vệ 01236.678.639
Nguyễn Văn Thoan Bảo vệ 01688.126.988
Lê Văn Dương Bảo vệ 0977.198.697
Phòng Đào tạo
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Phạm Ngọc Thường Trưởng phòng 0913.269.290
Đặng Hải Hà Phó trưởng phòng haiha.cetic@gmail.com 0913041235
Bùi Lương Vũ Ngọc Phó trưởng phòng ngocblv.tmtw5@gmail.com 0945.481.789
Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên viên 0946056918
Bùi Kim Anh Chuyên viên 0985.787.186
Tạ Quốc Mạnh Chuyên viên 0988855693
Nguyễn Anh Tùng Chuyên viên 0967434286
Phòng Hành chính -Quản trị
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Lê Thị Sở Phụ trách phòng 0977.536.268
Trần Thị Hương Chuyên viên 0916.848.062
Đỗ Thanh Bình Chuyên viên 0168.441.4984
Nguyễn Thị Hòa Nhân viên
Đỗ Thị Minh Nhân viên
Nguyễn Hữu Lệ Tổ trưởng LX-ĐN 0984467248
Nguyễn Văn Tú Lái xe 0982.636.768
Vũ Đức Quyền Nhân viên điện-nước 01683.887.571
Hà Thị Oanh Nhân viên y tế 01696.956.991
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Nguyễn Thành Công PHT, Trưởng phòng thanhcong.cetic@gmail.com 0936.071.332
Cao Thị Duyên Phó trưởng phòng caothiduyen195.tmtw5@gmail.com 0943.932.225
Nguyễn Chí Thanh Chuyên viên 0912.091.369
Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên 01229.528.974
Phòng Khảo thí, KĐCL&TTr
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Võ Quang Thắng Trưởng phòng voquangthangtmtw5@gmail.com 0983.950.861
Nguyễn Văn Linh Phó trưởng phòng linhnvtm5@gmail.com 0915.597.612
Phạm Thị Đào Chuyên viên 0949.363.186
Phòng Quản lý Khoa học
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Nguyễn Thanh Minh Trưởng phòng minhnt.tmtw5@gmail.com 0355.526.526 / 0836393839
Đào Thị Lê Chuyên viên daole81@gmail.com 0949.658.368
Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên hang.tm5@gmail.com 01235.219.996
Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên 0978.422.988
Lê Xuân Hiệp Chuyên viên hieplx.tmtw5@gmail.com 0982.868.360
Phòng Tổ chức cán bộ
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Nguyễn Thị Nguyên Phụ trách Phòng nguyennt.cetic@gmail.com 0904.973.988
Lê Thị Sâm Chuyên viên 0943.282216
Lê Thị Nhung Chuyên viên 0976.109.474
Tổ bộ môn Nghề
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Ngô Thị Thủy Tổ trưởng ngothuy0606@gmail.com 0974.488.276
Đào Thị Thủy Giảng viên 0919.705.582
Vũ Thị Thắm Giảng viên vutham123@gmail.com 01662.905.916
Vũ Hồng Thanh Giảng viên 0947.741.596
Võ Viết Huấn Giảng viên 974727586
Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Phan Đình Long PHT, Giám đốc phandinhlongtmgmail.com 0916849286
Lê Thị Mai Nhân viên 0988.334.594
Nguyễn Thị Chung Nhân viên 0916.050.011
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học CETIC
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Hà Thị Hoài Lâm Phó GĐ lamyd1978@gmail.com 01668.540.175
Nguyễn Văn Chiến Chuyên viên nguyenvanchien301082@gmail.com 0982.293.678