Trung tâm Hợp tác đào tạo và bồi dưỡng

  • Giới thiệu: Trung tâm Hợp tác đào tạo và bồi dưỡng thành lập tháng 9 năm 2009, có nhiệm vụ tổ chức liên kết đào tạo, bồi dưỡng  theo quy định của pháp luật giáo dục và pháp luật khác có liên quanHiện Nhà trường đang tiếp tục chiêu sinh liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.
  • Nhân sự:
Họ tênTrình độChức vụ
1Hà Thị Hoài LâmThạc sỹGiám đốc
2Nguyễn Văn CườngThạc sỹChuyên viên
3Hà Trọng NhânThạc sỹGiảng viên