KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG THƯƠNGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
 HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 
Số:  03/KH-HĐTTVC  Thanh Hoá, ngày 24  tháng 6  năm 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

   Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

  Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ văn bản số 1595/BCT-TCCB ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc đồng ý cho Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ–KTKTCT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-KTKTCT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021 Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTTVC ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự thi tuyển viên chức năm 2021;

Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, xây dựng Kế hoạch Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

2. Tuyển chọn người theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ và đúng vị trí việc làm cần tuyển của Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Công Thương.

3. Thông qua thi tuyển, tuyển dụng, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức Nhà trường đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng để thực hiện chiến lược phát triển Trường.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thành lập các bộ phận giúp việc Hội đồng thi tuyển

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định thành lập các bộ phận giúp việc cho Hội đồng theo quy định tại 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ và Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ gồm:

– Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển: Trưởng ban và các ban viên

– Ban đề thi: Trưởng ban và các ban viên;

– Ban coi thi: Trưởng ban và các giám thị coi thi;

– Ban phách:  Trưởng ban và các ban viên;

– Ban chấm thi: Trưởng ban và các giám khảo;

– Ban chấm phúc khảo: Trưởng ban và các giám khảo;

– Ban giám sát kỳ thi: Trưởng ban và các giám sát viên;

– Ban cơ sở vật chất và bảo vệ kỳ thi;

– Tổ in sao đề thi: Tổ trưởng và các thành viên.

2. Số lượng, chất lượng hồ sơ đăng ký đủ điều kiện tham gia dự tuyển

Trên cơ sở báo cáo danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi; nhu cầu cần tuyển viên chức theo yêu cầu của Nhà trường, Hội đồng thi tuyển viên chức Nhà trường phê duyệt số lượng, chất lượng hồ sơ dự tuyển, chuyên ngành đào tạo cần tuyển phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển của Trường, cụ thể như sau:

2.1. Về chỉ tiêu nhu cầu cần tuyển

Căn cứ văn bản số 1595/BCT-TCCB ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương đồng ý Nhà trường tuyển dụng viên chức năm 2021. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng được phê duyệt: 09 người. Trong đó: Giảng viên, Giáo viên: 07 người; Chuyên viên: 02 người.

2.2. Về chuyên ngành đăng ký dự thi và số lượng, chất lượng hồ sơ

– Tổng hồ sơ đăng ký dự thi tuyển: 09 hồ sơ ( trong đó nam: 03; nữ: 06)

+ Trình độ đào tạo Thạc sĩ: 01

+ Trình độ đào tạo Đại học: 08

+ Đối tượng được miễn thi môn ngoại ngữ:        0

+ Đối tượng được miễn thi tin học văn phòng:    0

– Số hồ sơ đăng ký dự tuyển vị trí giảng viên, giáo viên: 06

– Số hồ sơ dự tuyển vị trí chuyên viên: 03

* Vị trí giảng viên, giáo viên:

STTVỊ TRÍ CÔNG VIỆCĐƠN VỊ TUYỂNSỐ LƯỢNG
1Giáo viên Kỹ thuật chế biến món ănKhoa Kinh tế – QTKD01
2Giáo viên ngành Công nghệ ô tôKhoa Kỹ thuật – Công nghệ01
3Giáo viên Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKKKhoa Kỹ thuật – Công nghệ02
5Giáo viên ToánKhoa Khoa học cơ bản02
  Tổng số06

* Vị trí chuyên viên, nhân viên phòng chức năng:

STTVỊ TRÍ CÔNG VIỆCĐƠN VỊ TUYỂNSỐ LƯỢNG
1Chuyên viên phát triển thị trường đào tạo và bồi dưỡngTT Hợp tác ĐT và bồi dưỡng01
2Chuyên viên Quản trị tài sản và thiết bị thực hànhPhòng Hành chính-Quản trị02
  Tổng số03

3. Lịch thi:

– Sáng 30/6/2021, Lễ Khai mạc kỳ thi vào lúc 7 giờ 30ph tại phòng học 20.

– Ngay sau Khai mạc sẽ tổ chức thi theo lịch cụ thể sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

Ngày, thángBuổi thiMôn thiThời gian làm bàiGiờ thi
24/6/2021 (Thứ Năm)Chiều (15h00)Tập trung Thí sinh, phổ biến Kế hoạch thi
   30/6/2021 (Thứ Tư)SángLễ Khai mạc kỳ thi, phổ biến lịch thi, quy chế thi Từ 7ph30-8h30
SángKiến thức chung60 ph8h45 – 9h45
ChiềuTiếng Anh30 ph14h00 – 14h30
ChiềuTin học30 ph14h45 – 15h15

Ngày 01/7/2021: Tổ chức chấm thi vòng 1.

Ngày 02/7/2021: Đăng kết quả chấm thi lên trang Website và bảng tin Nhà trường cho thí sinh biết. Thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi.

Ngày thi vòng 2, Nhà trường sẽ thông báo cho thí sinh trúng tuyển vòng 1 và thông báo trên bảng tin Nhà trường.

Vòng 2:  Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành   

a) Đối với vị trí Giáo viên Toán học: thi 01 giờ dạy Lý thuyết, thời gian 45 phút.

       b) Đối với vị trí giáo viên Kỹ thuật, chế biến món ăn; giáo viên trung cấp ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; giáo viên trung cấp ngành Kỹ thuật công nghệ ô tô: thi 01 giờ dạy tích hợp, thời gian 60 phút.

     c) Đối với vị trí chuyên viên Phát triển thị trường đào tạo bồi dưỡng, chuyên viên Quản lý tài sản và thiết bị thực hành: Trình bày một đề án theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian thi: 45 phút.

4. Về chuẩn bị bộ đề thi, đáp án thi

– Đề thi, đáp án do Ban đề thi thực hiện;

– Bộ đề thi và đáp án được bảo quản theo chế độ tuyệt mật. Trưởng ban đề thi và các thành viên Ban đề thi được giao nhiệm vụ xây dựng bộ đề thi và đáp án phải chịu trách nhiệm về tính bảo mật theo quy định của quy chế thi và quy định của pháp luật.

5. Địa điểm tổ chức thi

– Địa điểm thi: Khu giảng đường, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương.

Cơ sở 1:  569 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá, T. Thanh Hoá;

– Phòng Hành chính – Quản trị có trách nhiệm chuẩn bị đúng quy định về cơ sở vật chất, thiết bị để phục vụ Kỳ thi.

6. Thông báo kết quả thi và tổ chức phúc khảo kết quả thi

Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt và thông báo kết quả điểm thi tuyển đến thí sinh dự thi, dán công khai tại bảng tin và đăng trên Website của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương theo quy định tại Điều 16 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Hội đồng thi xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn đề nghị phúc  (nếu có) theo quy định tại Điều 15 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Sau ngày 22/6/2021, họp Hội đồng thi tuyển, thành lập các bộ phận giúp việc Hội đồng thi tuyển.

2.  Phòng Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng ban có liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết phục vụ quá trình tổ chức kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

3. Các đơn vị trực thuộc Trường: Quán triệt và thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, người lao động trong đơn vị Kế hoạch Tổ chức thi tuyển viên chức năm 2021 và phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong thực hiện Kế hoạch theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương. Yêu cầu các thành viên Hội đồng thi tuyển viên chức, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.

   Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG TTVC
– Bộ Công Th­ương (Vụ TCCB)­; CHỦ TỊCH
– Bảng tin của trường;             
– Website của tr­ường;   – Lư­u: VT, TCCB.                                                                                       HIỆU TRƯỞNG   TS. Lê Văn Kỳ