QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức

 BỘ CÔNG THƯƠNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 306/QĐ-KTKTCTThanh Hoá, ngày  29  tháng 7 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương năm 2021...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức Kỳ thi tuyển viên chức (vòng 2)

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 16/QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 19 tháng 7 năm 2021 HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 QUYẾT ĐỊNHVề việc Tổ chức Kỳ thi tuyển viên chức (vòng 2)CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG...

THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 1, Kỳ thi tuyển viên chức năm 2021

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHỘI ĐỒNG TTVC NĂM 2021Số: 14/TB-HĐTTVCThanh Hoá, ngày 02  tháng 7  năm 2021 THÔNG BÁO  Kết quả điểm thi vòng 1, Kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 Căn cứ Thông báo số...

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự Kỳ thi tuyển viên chức năm 2021

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬTCÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021Số: 02/QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 24 tháng 6 năm 2021 QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiệntham dự Kỳ thi tuyển...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG THƯƠNGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021  Số:  03/KH-HĐTTVC  Thanh Hoá, ngày 24  tháng 6  năm 2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN VIÊN...

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

BỘ CÔNG THƯƠNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 123 /TB-KTKTCTThanh Hoá, ngày 05 tháng 4 năm 2021 THÔNG BÁO Căn cứ Văn bản số 1595/BCT-TCCB ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc đồng ý cho...

Biên bản họp Hội đồng trường Phiên họp thứ nhất và Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 22 tháng 3 năm 2021 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG PHIÊN HỌP THỨ NHẤT 1. Thời gian, địa điểm, thành phần -...

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020

  Hoà cùng không khí cả nước chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày hội truyền thống nhằm tôn vinh đội ngũ các thầy giáo, cô giáo và những người làm công tác giáo dục, cùng với chuỗi các hoạt động văn nghệ, thể thao, thi đua giảng dạy, học tập từ nhiều...

Thông báo Kết quả điểm thi vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 Số:  21/TB-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 05  tháng 6 năm 2020   THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức vòng 2 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương năm 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM  2020 Số: 15/QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 01 tháng  6  năm 2020   QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức vòng 2...

Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỘI ĐỒNG TTVC NĂM 2020 Số: 14/TB-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 15  tháng 5  năm 2020 THÔNG BÁO  Kết quả điểm thi vòng 1, Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020  ...