Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 và ngày thành lập trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương

Hoà chung niềm hân hoan của các thế hệ thầy và trò trong cả nước, ngày 20/11/2021, Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày thành lập trường Tham dự  buổi Lễ, về phía lãnh đạo Nhà trường có TS Lê...

Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương tiếp nhận Bộ đồ nghề giảng dạy thuộc Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam.

Dự án HPMP II được thiết kế thực hiện trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2023, với mục tiêu hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các doanh nghiệp sản xuất điều hòa không khí, sản xuất thiết bị lạnh, sản xuất xốp thực hiện chuyển đổi công nghệ nhằm loại trừ...

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức

 BỘ CÔNG THƯƠNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 306/QĐ-KTKTCTThanh Hoá, ngày  29  tháng 7 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương năm 2021...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức Kỳ thi tuyển viên chức (vòng 2)

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 16/QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 19 tháng 7 năm 2021 HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 QUYẾT ĐỊNHVề việc Tổ chức Kỳ thi tuyển viên chức (vòng 2)CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG...

THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 1, Kỳ thi tuyển viên chức năm 2021

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHỘI ĐỒNG TTVC NĂM 2021Số: 14/TB-HĐTTVCThanh Hoá, ngày 02  tháng 7  năm 2021 THÔNG BÁO  Kết quả điểm thi vòng 1, Kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 Căn cứ Thông báo số...

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự Kỳ thi tuyển viên chức năm 2021

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬTCÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021Số: 02/QĐ-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 24 tháng 6 năm 2021 QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiệntham dự Kỳ thi tuyển...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG THƯƠNGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021  Số:  03/KH-HĐTTVC  Thanh Hoá, ngày 24  tháng 6  năm 2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN VIÊN...

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

BỘ CÔNG THƯƠNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 123 /TB-KTKTCTThanh Hoá, ngày 05 tháng 4 năm 2021 THÔNG BÁO Căn cứ Văn bản số 1595/BCT-TCCB ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc đồng ý cho...

Biên bản họp Hội đồng trường Phiên họp thứ nhất và Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 22 tháng 3 năm 2021 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG PHIÊN HỌP THỨ NHẤT 1. Thời gian, địa điểm, thành phần -...