Nghiệm thu đè tài NCKH, SKKK cấp cơ sở năm học 2023-2024

Ngày 21/7/2024, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học, 02 sáng kiếm kinh nghiệm cấp cơ sở, gồm:

  1. Đề tài NCKH: Bố trí lắp đặt trang thiết bị thí nghiệm, thực hành phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học ngành công nghệ ô tô.

Chủ nhiệm Đề tài:  ThS. Trương Tiến Lộc – GV khoa Kỹ thuật Công nghệ

Thành viên tham gia: ThS. Đỗ Xuân Long

  1. Đề tài NCKH: Nghiên cứu đánh giá tinh thần khởi nghiệp và xây dựng các giải pháp hỗ trợ cho HSSV Trường cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Công Thương

Chủ nhiệm: TS. Phan Đình Long

Thành viên: Ths. Bùi Ngọc Quyết

  1. SKKN: Một số biện pháp nhằm duy trì ổn định sĩ số trong năm học đối với học sinh học nghề trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương

Chủ nhiệm Đề tài:  ThS. Bùi Thị Kim Anh – Phòng công tác HSSV

  1. SKKN: Phương pháp giảng dạy văn học dân gian trong chương trình ngữ văn lớp 10

Chủ nhiệm Đề tài:  ThS. Đậu Quang Nghĩa – Khoa Khoa học cơ bản

Sau phần báo cáo tóm tắt của các chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong các hội đồng đã cho ý kiến nhận xét, đánh giá về các đề tài. Hầu hết các thành viên phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá các đề tài NCKH có ý nghĩa khoa học và thực tiễn với Nhà trường

Hội đồng nghiệm thu xếp loại tốt cho cả 4 đề tài.

Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu: