Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương tiếp nhận Bộ đồ nghề giảng dạy thuộc Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam.

Dự án HPMP II được thiết kế thực hiện trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2023, với mục tiêu hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các doanh nghiệp sản xuất điều hòa không khí, sản xuất thiết bị lạnh, sản xuất xốp thực hiện chuyển đổi công nghệ nhằm loại trừ các chất HCFC.

Thực hiện kế hoạch của Dự án “Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II” (Dự án HPMP II) với mục tiêu góp phần loại trừ HCFC-22 và đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc với môi chất lạnh HFC-32 có tính cháy, được sử dụng thay thế cho HCFC-22 trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị lạnh và điều hòa không khí, năm 2021, Ban Quản lý Dự án HPMP II đã phân phối đến các cơ sở dịch vụ và đào tạo sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị lạnh và điều hòa không khí, trong đó có Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương.

Bộ đồ nghề giảng dạy mà Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương được tiếp nhận từ Dự án HPMP II gồm máy điều hòa không khí Daikin, thiết bị đo dò ga (môi chất lạnh) CPS, đồng hồ đo áp suất Asada, thiết bị thu hồi môi chất lạnh Asada, bình chứa môi chất lạnh Asada, máy bơm chân không hai cấp Asada, bộ dụng cụ CPS bao gồm dao cắt ống, bộ loe ống và cờ lê lực sử dụng với môi chất lạnh HFC-32, cân môi chất lạnh CPS, bàn thao tác.

Thông qua mục tiêu của Dự án HPMP II, các giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ của Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương thực hiện đào tạo sinh viên ngành Máy lạnh & Điều hòa không khí có kiến thức và kỹ năng ngăn ngừa rò rỉ và sử dụng hiệu quả môi chất lạnh HCFC, các chất thay thế không làm suy giảm tầng ozone.

Việc hỗ trợ nhằm ngăn ngừa rò rỉ và sử dụng hiệu quả môi chất lạnh HCFC cũng như huấn luyện về sử dụng các chất thay thế không làm suy giảm tầng ozone trong lĩnh vực dịch vụ bảo trì thiết bị lạnh là rất quan trọng, được các giảng viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ của trường Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương rất quan tâm khi đào tạo sinh viên ngành Máy lạnh & Điều hòa không khí.