Thời khóa biểu từ ngày 21 tháng 04 đến ngày 25/04/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/Tuan-30-2019_2020_2_2_2-3.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/Tuan-30-2019_2020_2_2_2-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]