Thời khóa biểu từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan19-2020_2021-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan19-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 14-18/12/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan18-2020_2021-2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan18-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 07-11/12/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan17-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Tuan17-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 30/11-04/12

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan16-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan16-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 23/11-27/11/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan15-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan15-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan14-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan14-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 09/11-13/11/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan13-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tuan13-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 02/11-06/11/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan12-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan12-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 26/10-30/10/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan11-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan11-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 19/10 đến 23/10/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan10-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021-Copy-1.xls" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan10-2020_2021-2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 12/10-16/10/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan9-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan9-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 05/10-09/10/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan8-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Tuan8-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 29/09 đến ngày 02/10/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Tuan7-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Tuan7-2020_2021-1.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 21/09 đến ngày 25/09/2020

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Tuan6-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Tuan6-học-tại-cơ-sở-2-2020_2021.xls" download="all" viewer="microsoft"]