Đảng bộ Trường tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tại Hội trường lớn – Khu hội nghị 25B của tỉnh và được tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình của Đài PT – TH Thanh Hóa.

            Thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị khoá XII; Hướng dẫn số 04 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Hướng dẫn của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa.

          Sáng ngày 9/6/2016, tại phòng họp tầng 4 – Nhà Hiệu bộ. Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua kênh sóng trực tiếp của Đài PTTH Thanh Hóa.