Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012-2015

Đại hội Công đoàn trường trung cấp Thương mại Trung ương V lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2012-2015

Thực hiện Điều lệ Công đoàn và Hướng dẫn của Công đoàn Công Thương Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, ngày 21 tháng 04 năm 2012, Công đoàn trường trung cấp Thương mại Trung ương V đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ  2012 – 2015 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn Trường trong nhiệm kỳ 2009-2012, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2012-2015.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Công đoàn Công Thương Việt Nam có đồng chí Ngô Xuân Thạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; về phía Nhà trường có đồng chí Lê Văn Kỳ – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường. Đến dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá; Đ/c Bùi Ngọc Quyết – Phó hiệu trưởng Nhà trường;  các đồng chí trong BCH Đảng ủy; BCH Đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ, đoàn viên và lao động trong toàn trường đến dự.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2009-2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2015 do đồng chí Phạm Ngọc Thường – Phó Chủ tịch Công đoàn khoá XXII trình bày.

Báo cáo đã khẳng định phong trào công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên mọi lĩnh vực. Hoạt động công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; hưởng ứng các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện; thực hiện dân chủ cơ sở; tham gia quản lý chuyên môn; giữ vững các nguyên tắc, chế độ, chính sách, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong trường, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đoàn viên. Về cơ bản, Công đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2009-2012 đề ra, góp phần vào sự ổn định và phát triển của Nhà trường nói chung cũng như phong trào công đoàn nói riêng. Với kết quả đó, trong những năm qua, Công đoàn trường trung cấp Thương mại Trung ương V đã đạt được những thành tích cơ bản như sau:

+ Năm  2009:

– 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

– 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

– 01 giáo viên đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc lần thứ VI;

– Công đoàn cơ sở Nhà trường được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng “Cờ thi đua xuất sắc“.

+ Năm  2010:

– 06 đồng chí được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Bằng khen;

– Công đoàn cơ sở Nhà trường được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng “Cờ thi đua xuất sắc“.

+ Năm 2011:

– Tập thể Nhà trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc” và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen;

– Công đoàn cơ sở Nhà trường được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng “Cờ thi đua xuất sắc“.

Bên cạnh những kết quả và thành tích đạt được, chúng ta cần nhận thấy những mặt tồn tại cần khắc phục:

+ Tinh thần phấn đấu tham gia hoạt động phong trào công đoàn ở một số cán bộ, đoàn viên chưa cao và chưa liên tục;

+ Việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy ở một số đoàn viên là giáo viên chưa tích cực;

+ Thực hiện giờ giấc làm việc, thực hành tiết kiệm ở một số đơn vị chưa thường xuyên và nghiêm túc.

Nhiệm kỳ 2012-2015 của Công đoàn trường trung cấp Thương mại Trung ương V diễn ra trong năm học có ý nghĩa quan trọng – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước. Nhà trường đang tiếp tục thực hiện việc đa dạng hóa các loại hình đào tạo, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ cao, xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn bị những điều kiện tiêu chuẩn để đáp ứng công tác đào tạo hiện nay, phấn đấu nâng cấp trường thành trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương. Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Công Thương Việt Nam và sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy Nhà trường, với tinh thần đoàn kết, Công đoàn trường trung cấp Thương mại Trung ương V đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2009 – 2012. Công đoàn đã chủ động tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đại hội Đảng bộ Nhà trường. Tích cực chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên và lao động, chăm lo xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của nhà trường.

Đại hội đã xác định rõ mục tiêu của nhiệm kì này là:

Đoàn kết, phát huy nội lực, thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt quyết tâm xây dựng Nhà trường vững mạnh, thực hiện mục tiêu nâng cấp Trường lên thành trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương

Đại hội giao BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015: Sau Đại hội hoàn thiện các văn kiện Đại hội, tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Trường. Xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành, xây dựng mối liên hệ công tác giữa Chủ tịch Công đoàn và Hiệu trưởng. Triển khai Nghị quyết đến các công đoàn bộ phận. Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần làm chủ, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra góp phân nâng cao đời sống cán bộ, đoàn viên đồng thời xây dựng Nhà trường ổn định và phát triển.

Đại hội đã nhất trí cao trong lựa chọn bầu BCH Công đoàn khoá XXIII, nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 9 đồng chí

Một số hình ảnh của đại hội:

DHCD1

Đ/c Phạm Ngọc Thường – Phó chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2009-2012 thông qua Báo cáo tổng kết

DHCD2

Đ/c Nguyễn Thanh Minh – Bí thư Đoàn trường tham luận tại Đại hội

DHCD3

Đ/c Ngô Xuân Thạnh- Phó chủ tich Công đoàn Công thương Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

DHCD4

Đ/c Lê Văn Kỳ – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

DHCD5

BCH nhiệm kỳ 2012-2015 ra mắt Đại hội