Đại diện BTV Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh dự sinh hoạt chi bộ khoa Ngoại ngữ và Chính trị

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá, trong đó có nội dung: Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp uỷ cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 06/10/2021, đồng chí Lê Văn Vinh: UV BTV, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Khối và các đồng chí đại diện các ban chuyên môn của ĐUK đã về dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10 năm 2021 với Chi bộ Khoa Ngoại ngữ và Chính trị thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương. Chi bộ Khoa Ngoại ngữ và Chính trị hiện có 10 đảng viên, trong đó: Về giới tính có: 03 nam; 07 nữ Về trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 01            Thạc sỹ: 08           Cử nhân: 01   Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 01          Trung cấp: 04       Sơ cấp: 05 Chi bộ lãnh đạo 02 đơn vị chuyên môn: khoa Ngoại ngữ-Tin học; khoa Lý luận Chính trị, Giáo dục thể chất và Quốc phòng.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ thông qua chương trình, gồm: thông tin thời sự; phổ biến, quán triệt các văn bản cấp trên; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viênvà quần chúng nhân dân. Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên tháng 9. Đánh giá việc thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên. Kết quả lãnh đạo của Chi bộ với công tác chuyên môn, công tác đoàn thể chính, triển khai nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ trong tháng 10, biện pháp tổ chức thực hiện.

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên trong Chi bộ đã tham gia ý kiến, tập trung vào công tác phê bình và tự phê bình, giữ vững lập trường, tư tưởng, không dao động trước khó khăn, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, công tác tuyển sinh và các công tác khác của đơn vị.

Qua dự sinh hoạt, đ/c Lê Văn Vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị về nội dung, cơ sở vật chất để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp uỷ cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.