Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Sáng 18-5, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết 06-NQ/TW) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương qua sóng  PTTH Thanh Hóa đã tổ chức học tập cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tham gia học tập trực tuyến qua ti vi trên sóng PTTH Thanh Hóa, cụ thể: 85 người tham giá, vắng 04 có lý do, đ/c Bí thư ĐU tham gia học tập tại Đảng ủy khối các cơ quan và DN tỉnh Thanh Hóa

Thông qua hội nghị để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng; qua đó triển khai thực hiện thống nhất, kịp thời, có hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Nhà trường.