Bậc đào tạo

 I. BẬC CAO ĐẲNG – Chính quy, thời gian đào tạo: 03 năm              

TT

Tên ngành

Ghi chú

1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  

2

Quản trị kinh doanh  

3

Kế toán  

 

 II. BẬC TRUNG CẤP

1. Trung cấp chuyên nghiệp:

 

 

TT

Tên ngành

Ghi chú

1

Kế toán doanh nghiệp  

2

Kế toán Hành chính sự nghiệp  

3

Quản lý doanh nghiệp  

4

Kinh doanh Xăng dầu và Khí đốt  

5

Hướng dẫn du lịch  

6

Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ  

 7

Kỹ thuật chế biến món ăn

 8

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

 9

Quản lý và bán hàng siêu thị

 

 

 

2. Trung cấp nghề:

TT

Tên ngành

Ghi chú

1

Điện công nghiệp  

2

Điện dân dụng  

 

III.  Hệ SƠ CẤP NGHỀ VÀ BỒI DƯỠNG

TT

Tên ngành

Ghi chú

1

Nghiệp vụ Kinh doanh Xăng dầu  

2

Nghiệp vụ Kinh doanh Khí dầu mỏ hoá lỏng  

3

Nghiệp vụ KD thương mại và quản lý chợ  

4

Bồi dưỡng kế toán trưởng; Nghiệp vụ kế toán  

5

Bồi dưỡng kiến thức về Bảo vệ môi trường  
    6 Nghiệp vụ Lễ tân; Nghiệp vụ buồng
    7 Kỹ thuật chế biến món ăn
    8 Nghiệp vụ nhà hàng; Nghiệp vụ pha chế đồ uống

 

     IV. Hệ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Học sinh sau khi tốt nghiệp TCCN, CĐ được thi và học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.