Phòng Đào tạo

–  Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo hằng năm trên cơ sở nhiệm vụ của Trường

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của Trường; quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, gồm: kế hoạch, chương trình, giáo trình, chất lượng dạy và học; đánh giá các loại hình đào tạo theo quy chế đào tạo hiện hành.

– Nhân sự

TTHọ và tênTrình độ chuyên mônChức vụ
1Triệu Quang TrọngThạc sỹ QTKDTrưởng phòng
2Đặng Hải HàThạc sỹ QTKDPhó trưởng phòng
3Phạm Thị ĐàoĐại họcChuyên viên
4Tạ Quốc MạnhThạc sỹ Tài chính NHChuyên viên
5Lê Tùng HảiThạc sỹ Toán họcChuyên viên
6Nguyễn Quang ĐứcKỹ sư Hóa dầuChuyên viên