Phòng Quản lý Khoa học & Thông tin tư liệu

  • Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện toàn bộ quá trình hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ  của Nhà trường; quản lý trang Website, hệ thống mạng nội bộ… và là thành viên thường trực của Hội đồng khoa học và Đào tạo Nhà trường.

–  Nhân sự

TTHọ và tênTrình độ chuyên mônChức vụ
1Nguyễn Thanh MinhThạc sỹ Quản lý Giáo dụcTrưởng phòng
2Đào Thị LêThạc sỹ  Lịch sử ĐảngGV, Chuyên viên
3Nguyễn Thị HằngCử nhân Thông tin thư việnChuyên viên
4Ngô Quang VinhThạc sỹ ngành QTKDGiảng viên, Chuyên viên
5Nguyễn Thị HiềnCử nhânChuyên viên