Ban Giám Hiệu
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Bùi Ngọc Quyết Hiệu trưởng ngocquyetvnn@yahoo.com.vn 0916594498
Nguyễn Thành Công Phó Hiệu trưởng thanhcong.cetic@gmail.com 0967790686
Phan Đình Long Phó Hiệu trưởng phandinhlongtm@gmail.com 0916849286
Khoa Kế toán
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Đặng Thị Ngọc Trưởng khoa 0977.280.307
Thịnh Thị Ngọc Giảng viên 0976.706608
Cao Thị Thường Giảng viên 0914.838080
Nguyễn Thị Như Quỳnh Giảng viên 0982.282.834
Hoàng Kim Oanh Giảng viên 0987.550.410
Phạm Ngọc Trường Giảng viên 0986.454.986
Lê Thị Trang Nhung Giảng viên 0983.820.318
Khoa Khoa học cơ bản
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Nguyễn Thị Ngọc Trưởng khoa ngoc3h@gmail.com 0916.848.993
Lê Trung Thành Giảng viên trungthanhcbt@gmail.com 0982.674796
Quách Thị Thủy Giảng viên 0912.247.050
Nguyễn Thị Hồng Giảng viên 0989426705
Trịnh Thị Phượng Giảng viên 0987481533
Lê Thị Luyến Giảng viên 0978234244
Đậu Quang Nghĩa Giảng viên 0349778808
Khoa Kinh tế - QTKD
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Nguyễn Thị Thúy Vân Trưởng Khoa 0915.244.640
Nguyễn Thùy Dương Giảng viên duong67892006@gmail.com 0915.985.445
Lê Thị Bình Giảng viên 0904.399.760
Nguyễn Thị Hải Giảng viên 0975.050.036
Đỗ Thị Thanh Huyền Giảng viên 0936.521.562
Đặng Thị Huyền Trang Giảng viên 0973.986.667
Lê Thị Phương Hoa Giảng viên 0986.125.196
Nguyễn Quang Đức Giảng viên 0949959236
Lê Đình Hiệp Giảng viên 0815778186
Lê Duy Thành Giảng viên 0904931789
Lê Thanh Hiền Giảng viên 0968725706
Hoàng Thị Thúy Giảng viên 0988740389
Khoa Kỹ thuật công nghệ
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Ngô Thị Thủy Trưởng Khoa ngothuy0606@gmail.com 0974.488.276
Đào Thị Thủy Giảng viên 0919.705.582
Võ Viết Huấn Giảng viên 0974727586
Trương Tiến Lộc Giảng viên 0985690232
Nguyễn Huy Hoàng Giảng viên 0942686767
Nguyễn Minh Cường Giảng viên 0948595995
Đỗ Xuân Long Giảng viên 0916585929
Khoa LL Chính trị, GDTC&QP
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Bùi Sỹ Sâm Trưởng khoa samkhanh7855@gmail.com 0979.848.082
Hoàng Thị Thanh Phó trưởng khoa thanhctritmtw5@gmail.com 0982.757.790
Hà Trọng Nhân Chuyên viên 0935672999
Khoa Tài chính
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Nguyễn Xuân Trường Trưởng khoa 0912.602.623
Nguyễn Thị Thường Phó trưởng khoa thuongtaichinhtw5@gmail.com 0983.599.887
Trần Thị Hương Giang Giảng viên 0976.946.188
Khoa Tin học - Ngoại ngữ
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Lê Thị Nga Trưởng khoa lethinga_tmtw5@yahoo.com 0942.888.690
Hà Thị Tân Giảng viên tantruongtrang@yahoo.com 0982.579.061
Phạm Thu Hiền Giảng viên 0914.919.983
Lường Thị Nam Giảng viên namlt.cdkt@gmail.com 0972.829.248
Lê Thị Thanh Hồng Giảng viên 0948762816
Phòng Công tác HSSV
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Bùi Kim Anh Phụ trách phòng 0985.787.186
Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên phongcths.tmtw5@gmail.com 0915.982.689
Phòng Đào tạo
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Đặng Hải Hà Phó trưởng phòng haiha.cetic@gmail.com 0913041235
Triệu Quang Trọng Phó trưởng phòng trieuquangtrong@gmail.com 0918.506.645
Tạ Quốc Mạnh Chuyên viên 0988855693
Phạm Thị Đào Chuyên viên 0949.363.186
Trịnh Hữu Tuấn Giảng viên 0916528222
Phòng Hành chính -Quản trị
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Nguyễn Văn Chiến Trưởng phòng nguyenvanchien301082@gmail.com 0982.293.678
Nguyễn Hữu Lệ Tổ trưởng LX-ĐN 0984467248
Hà Viết Sơn Chuyên viên 0936384678
Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên 0978.422.988
Trần Thị Hương Chuyên viên 0916.848.062
Đỗ Thanh Bình Chuyên viên 0168.441.4984
Nguyễn Văn Tú Lái xe 0982.636.768
Hà Thị Oanh Nhân viên y tế 01696.956.991
Hoàng Thu Hà Giảng viên 0912.739.208
Lê Hoài Thương Nhân viên 0974854299
Nguyễn Duy Hinh Nhân viên 0949950468
Nguyễn Đức Sâm Bảo vệ 0836.678.639
Nguyễn Văn Thoan Bảo vệ 0388.126.988
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Cao Thị Duyên Phụ trách phòng caothiduyen195.tmtw5@gmail.com 0943.932.225
Nguyễn Chí Thanh Chuyên viên 0912.091.369
Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên 01229.528.974
Nguyễn Thị Thu Chung Chuyên viên 0916050011
Bùi Khánh Linh Chuyên viên 0905381994
Phòng Khảo thí, KĐCL&TTr
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Trần Thị Hồng Nhung Giảng viên hongnhungpltm@gmail.com 0982.051.402
Lê Thị Nhung Chuyên viên 0976.109.474
Phòng Quản lý Khoa học
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Nguyễn Thanh Minh Trưởng phòng minhnt.tmtw5@gmail.com 0355.526.526 / 0836393839
Ngô Quang Vinh Giảng viên 0945.895.136
Đào Thị Lê Chuyên viên daole81@gmail.com 0949.658.368
Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên hang.tm5@gmail.com 01235.219.996
Phòng Tổ chức cán bộ
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Nguyễn Thị Nguyên Trưởng phòng nguyennt.cetic@gmail.com 0904.973.988
Lê Thị Sâm Chuyên viên 0943.282216
Nguyễn Thị Vân Chuyên viên phongcths.tmtw5@gmail.com 0945.92.72.72
Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng
Họ và Tên Học vị Chức danh Email Di động Nhà riêng
Hà Thị Hoài Lâm Giám đốc lamyd1978@gmail.com 0368.540.175
Nguyễn Văn Cường Chuyên viên 0962383133