Khoa Kinh tế – QTKD

– Giới thiệu: Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh đào tạo các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, hướng dẫn  Du lịch, Nghiệp vụ kinh doanh, Kỹ thuật chế biến món ăn, Bán hàng siêu thị…  và đảm nhận giảng dạy các môn kinh tế cho các ngành đào tạo khác của Nhà trường.

–  Nhân sự: Khoa có 11 cán bộ giảng dạy. Trong đó có 7 Thạc sỹ, 2 cao học, 1 kỹ sư  và 1 cử nhân kinh tế, 02 giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc và 08 giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Ngoài ra còn có 10 giáo viên hợp đồng tham gia giảng dạy

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

CM

Chuyên ngành

đào tạo

Chức vụ/ chức danh

1

Nguyễn Thị Thuý Vân

1977

Thạc sỹ

Văn hóa du lịch

Trưởng Khoa

2

Lê Thị Phương Hoa

1992

Thạc sỹ

Quản trị KD

Phó trưởng khoa

 3

 Nguyễn Thùy Dương

 1978

 Thạc sỹ

 Quản lý kinh tế

 Giảng viên

4

Lê Thị Bình

1981

Thạc sỹ

Quản trị KD

Giảng viên

 5

Đỗ Thị Thanh Huyền1984Thạc sỹ

 Quản trị KD

 Giảng viên

6

Nguyễn Thị Hải

1980

Thạc sỹ

QTKD, Du lịch

Giảng viên

 7

Lê Duy Thành

1983

Thạc sỹ

 Quản trị KD

Giảng viên

8

Đặng Thị Huyền Trang

1983

Cử nhân

Kinh tế TM

Giảng viên

9

Lê Đình Hiệp

1982

Cử nhân

KT CBMA

Giảng viên

 10

Nguyễn Quang Đức

 1989

 Kỹ sư

Công nghệ hóa dầu 

 Giảng viên

 11

 Hoàng Thị Thúy

 1990

 Cử nhân

NHKS

 Giảng viên

12Lê Thanh Hiền1995Cử nhânNHKSGiảng viên

Ngoài ra, một số cán bộ giáo viên trước đây thuộc khoa, hiện nay đang kiêm nhiệm các chức vụ khác nhau nhưng vẫn tham gia giảng dạy các môn học do khoa quản lý.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

CM

Chuyên ngành

đào tạo

Chức vụ/ chức danh

1

Lê Văn Kỳ

1962

Thạc sỹ

Kinh tế

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Văn Linh

1962

Cử nhân

Kinh tế và KH TM

Phó trưởng phòng KTKĐCLTT

3

Đặng Hải Hà

1977

Thạc sỹ

       QTKD KS         Du lịch

Phó trưởng phòng Đào tạo

4

Nguyễn Thị Thảo

1981

Cử nhân

Văn hóa du lịch

Chuyên viên phòng CTHS

5Ngô Quang Vinh1993Thạc sỹQuản trị kinh doanhChuyên viên phòng QLKH&TTTL

6

Lê Thị Nhung

1979

Cử nhân

Văn hóa du lịch

Chuyên viên phòng KTKĐCLTT