Phòng Kế hoạch-Tài chính

– Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về chiến lược phát triển của nhà trường. Tổ chức quản lý tài chính, thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật.

– Nhân sự

TTHọ và tênTrình độ chuyên mônChức vụ / chức danh
1Cao Thị DuyênCử nhân kinh tế, ngành kế toánTrưởng phòng
2Nguyễn Chí ThanhCử nhân kinh tế, ngành kế toánChuyên viên
3Nguyễn Thị Thu ChungCử nhân kinh tế, ngành kế toánChuyên viên
4Nguyễn Thị HuyềnCử nhân kinh tế ngành kế toánChuyên viên
5Bùi Khánh LinhCử nhân kinh tế ngành kế toánChuyên viên