Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021

Ngày 15/7/2021 và ngày 20/7/2021, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, gồm: Đề tài 1: “ Thiết kế và xây dựng phòng học tích hợp  Thực tập cơ khí, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giảng...

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Ngày 10/9/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, gồm: Đề tài 1: Thiết kế xây dựng mô hình phòng học tích hợp điều khiển điện thông minh mô đun kỹ thuật lắp đặt điện nhằm nâng cao...

Biểu mẫu dùng trong kiểm định chất lượng năm 2018

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-1-Phiếu-thăm-dò-HSSV-về-giảng-viên.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-2-Phiếu-lấy-ý-kiến-HSSV-TN-về-CL-đàoTạo.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-3-Phiếu-đánh-giá-chất-lượng-đề-thi-HP.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-4-KH-đảm-bảo-CL-năm-học-của-các-đơn-vị.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Mẫu-5-KH-đảm-bảo-CL-năm-học-của-trường.doc" download="all" viewer="microsoft"]

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày 28/6/2018, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, gồm: 1.Đề tài:Một số giải pháp phát triển hoạt động hợp tác đào tạo và bồi dưỡng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương Chủ...

Hội thảo Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng phòng, xưởng thực hành, thiết bị dạy – học nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho HSSV trong giai đoạn hiện nay

          Nhằm mục đích đánh giá lại công tác quản lý, sử dụng phòng, xưởng thực hành và thiết bị dạy - học, đồng thời đưa ra các giải nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng phòng thực hành, thiết bị dạy học để nâng cao kỹ năng nghề cho...