Hội thảo “Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương”

Nhằm khẳng định giá trị, ý nghĩa của công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong công tác dạy và học ở các trường đại học, cao đẳng, sáng nay 11/11/2021, trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “ Các biện...

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021

Ngày 15/7/2021 và ngày 20/7/2021, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, gồm: Đề tài 1: “ Thiết kế và xây dựng phòng học tích hợp  Thực tập cơ khí, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giảng...