Nghiệm thu đè tài NCKH, SKKK cấp cơ sở năm học 2023-2024

Ngày 21/7/2024, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học, 02 sáng kiếm kinh nghiệm cấp cơ sở, gồm: Đề tài NCKH: Bố trí lắp đặt trang thiết bị thí nghiệm, thực hành phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu...

Hội thảo “Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương”

Nhằm khẳng định giá trị, ý nghĩa của công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong công tác dạy và học ở các trường đại học, cao đẳng, sáng nay 11/11/2021, trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “ Các biện...

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021

Ngày 15/7/2021 và ngày 20/7/2021, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, gồm: Đề tài 1: “ Thiết kế và xây dựng phòng học tích hợp  Thực tập cơ khí, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giảng...