Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

- Giới thiệu: Đào tạo nhân lực có trình độ trung cấp, sơ cấp và bồi dưỡng ngắn hạn. Hiện tại có trên 200 học sinh đang theo học 3 chuyên ngành: - Điện công nghiệp -   Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí - Công nghệ ô tô Nhà trường có phòng...

Khoa Tài chính

- Giới thiệu: Khoa Tài chính được thành lập tháng 1 năm 2015 trên cơ sở Bộ môn Tài chính - Thống kê. Khoa tham gia giảng dạy các môn học/ học phần ngành Tài chính, thống kê. - Nhân sự: Khoa có 5 giảng viên tham gia công tác giảng dạy. Trong đó: có 5 Thạc sỹ; 1 giáo viến...

Khoa Khoa học cơ bản

- Giới thiệu: Khoa Khoa học cơ bản tham gia trực tiếp giảng dạy và chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý chuyên môn các môn văn hoá đối tượng tuyển sinh  tốt nghiệp THCS. Sau khi học xong chương trình, học sinh được dự thi quốc gia lấy bằng tốt nghiệp BT Trung học...

Khoa Tin học-Ngoại ngữ

- Giới thiệu: Khoa Tin học-Ngoại ngữ thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-TCHC ngày 5 tháng 8 năm 2003. Khoa đảm nhận giảng dạy môn Tin học và môn Tiếng Anh cho tất cả các chuyên ngành đào tạo trong Nhà trường. - Nhân sự: Khoa có 5 giảng viên trong đó có 3...

Khoa Lý luận chính trị – Giáo dục Thể chất và Quốc phòng

- Giới thiệu: Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Thể chất và Quốc phòng, tiền thân là Tổ bộ môn Chính trị,  được thành lập  từ ngày thành lập trường Trung cấp Thương mại trung ương V, ngày 14 tháng 12 năm 1962. Khoa đảm nhận giảng dạy các môn học Chính trị,...

Khoa Kinh tế – QTKD

- Giới thiệu: Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh đào tạo các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, hướng dẫn  Du lịch, Nghiệp vụ kinh doanh, Kỹ thuật chế biến món ăn, Bán hàng siêu thị...  và đảm nhận giảng dạy các môn kinh tế cho các ngành đào...

Khoa Kế toán

Khoa Kế toán  - Giới thiệu:Khoa Kế toán tiền thân là Tổ bộ môn Kế toán, là khoa nòng cốt của Nhà trường, ra đời ngay từ khi thành lập trường. Từ đó đến nay uy tín đào tạo của Khoa không ngừng được nâng cao. Hàng năm thu hút hàng ngàn học sinh theo học...