Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày 28/6/2018, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, gồm:

1.Đề tài:Một số giải pháp phát triển hoạt động hợp tác đào tạo và bồi dưỡng của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương

Chủ nhiệm Đề tài:  ThS. Phan Đình Long

 Thành viên tham gia: ThS. Triệu Quang Trọng, ThS. Hà Thị Hoài Lâm

2.Đề tài: Thiết kế mô hình phòng học tích hợp mô đun trang bị điện nhằm nâng cao hiệu quả dạy – học phục vụ công tác đào tạo nghề điện tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương

Chủ nhiệm Đề tài: ThS.  Đào Thị Thủy

Sau phần báo cáo tóm tắt của các chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong các hội đồng đã cho ý kiến nhận xét, đánh giá về các đề tài. Hầu hết các thành viên phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá các đề tài NCKH có ý nghĩa khoa học và thực tiễn với Nhà trường

Hội đồng nghiệm thu xếp loại tốt cho cả 2 đề tài.

Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu:

 

IMG-2229

IMG-2230

IMG-2233