Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương và Đại học Thương mại

Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo

     – Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo;

      – Đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ cho giảng viên của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

      – Đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học cho các sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương.
Hợp tác trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và hợp tác quốc tế

        – Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học trong các lĩnh vực Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán-Tài chính-Ngân hàng và các lĩnh vực khác cả hai bên cùng quan tâm;

       -Trao đổi và sinh hoạt học thuật giữa các Khoa chuyên ngành;
-Trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học trong những lĩnh vực cụ thể;
-Xuất bản các ấn phẩm trong những lĩnh vực nghiên cứu chung;
-Tổ chức hội thảo khoa học, seminar, chuyên đề,….;
-Hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế theo nhu cầu và khả năng của các bên.

Tham dự Lễ ký kết:

       – Về phía Trường Đại học Thương mại, có GS.TS. Đinh Văn Sơn -Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan – Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

       – Về phía khách mời, có Ông Lê Văn Hoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; Ông Lữ Minh Thư – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa; Bà Trịnh Thị Loan – Chủ tịch H ĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Dạ Lan Thanh Hóa; Ông Nguyễn Kiên Cường – Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa;

        – Về phía Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, có ThS. Lê Văn Kỳ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; trưởng, phó các Phòng, Khoa, Trung tâm, Đoàn thể; toàn thể CBVC trong trường cùng đại diện các cơ quan truyền hình, báo chí: Báo Thanh Hóa,  Báo Thanh Niên, Báo Giáo dục và Thời đại, Đài PT-TH Thanh Hóa đã đến tham dự và đưa tin về buổi Lễ.

        Để có được sự kiện đánh dấu sự phát triển của mối quan hệ toàn diện này, từ tháng 3/2016, lãnh đạo của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương và Trường Đại học Thương mại đã có các buổi gặp mặt để thống nhất và cùng hướng tới xây dựng một mối quan hệ hợp tác bền chặt và lâu dài dựa trên mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai trường đã được vun đắp qua nhiều năm tháng.

          Tại buổi lễ, sau phần thông qua nội dung của chương trình hợp tác toàn diện, hai bên đã tiến hành nghi thức ký kết và trao văn bản thỏa thuận hợp tác toàn diện. Theo nội dung của bản ký kết, Trường Đại học Thương mại và Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương sẽ hợp tác toàn diện và lâu dài trong các lĩnh vực: Đào tạo, Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế.