THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương đợt 1 năm 2018

Xem và tải tại đây Thong bao trieu tap thi sinh 2018

Xem và tải tại đây QD danh sách đủ điều kiện dự thi – đăng lên trang Web

Xem và tải tại đây Danh sach thi sinh du dieu kien du thi VC 2018