Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X; chuẩn bị và tham dự Kỳ thi nghề ASEAN lần thứ XII; chuẩn bị tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 trong năm 2018

Xem tại đây