Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI)

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI)

CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI TRUNG ƯƠNG V

 

     Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/02/2012; Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 12-HD/ĐU ngày 17/4/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay“, ngày 22-11-2012, Đảng ủy Trường trung cấp Thương mại Trung ương V tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường. Đến dự Hội nghị có Tổ công tác do đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh làm Tổ trưởng.

 

 kiem diem tw4

 

Đảng ủy Trường TC Thương mại TW 5 tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình

tập thể và cá nhân BCH Đảng bộ Nhà trường.

 

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có ý nghĩa hết sức quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, thời gian qua, Đảng ủy Nhà trường đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện Nghị quyết; tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, người lao động và HSSV toàn trường; Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chấp hành Đảng bộ, phân công cụ thể các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách và chỉ đạo trực tiếp các đơn vị triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

     Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ đã kiểm điểm, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình nhằm làm rõ những hạn chế yếu kém của Ban chấp hành Đảng bộ trong thời gian qua, từ đó khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban chấp hành; tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Nhà trường, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ đề ra.

     Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà đề nghị các đồng chí tham gia kiểm điểm cần bám sát mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp kiểm điểm theo Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Việc phê bình phải nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành trên tinh thần xây dựng, bảo đảm thực chất; phân tích sâu sắc, làm rõ nguyên nhân những hạn chế. Qua kiểm kiểm nêu ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân, tiếp tục cụ thể hóa thành chương trình công tác có lộ trình cụ thể đáp ứng yêu cầu đổi mới, quyết tâm xây dựng tập thể Nhà trường ngày càng lớn mạnh.