Đến năm 2020, ít nhất 50% các trường cao đẳng, trung cấp có 2 ý tưởng khởi nghiệp

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động Thương binh Xã hội) đề ra mục tiêu đến năm 2020, ít nhất đến năm 2020 có 50% trường Cao đẳng, trung cấp có 2 y tưởng khởi nghiệp.

Ngày 1/ 2, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết: Năm học 2017 – 2018, lần đầu tiên sau 3 năm, các trường cao đẳng, trung cấp tuyển đủ chỉ tiêu với hơn 540.000 học sinh, sinh viên (HS,SV) theo học. Người dân cũng dần thay đổi quan niệm, trường nghề là lựa chọn cuối cùng khi không thi đỗ vào đại học. Đây là bước chuyển lớn trong nhận thức của người học về nghề do tỷ lệ tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay. Do đó, đề án khởi nghiệp triển khai tại các trường cao đẳng, trung cấp sẽ là cú hích cho đổi mới đào tạo trường nghề.

 

Đến nay, cả nước có 1.977 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trong đó cao đẳng (CĐ) có 393 trường, trung cấp (TC) có 551 trường, 1.035trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thường xuyên (GDNN-TX). Triển khai Đề án, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2020 với 100% trường CĐ và TC có kế hoạch và tổ chức triển khao hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. Ít nhất 90% (tương đương 1780) HSSV của trường CĐ, TC và trung tâm GDNN-TX được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp.

 

Bên cạnh đó, 50% (tương đương 472) các trường CĐ và TC có ít nhất hai ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm; đồng thời tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ HS, SV hình thành và thực hiện hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm hôc trợ HSSV khởi nghiệp trong các trường CĐ và TC; 70% các trường CĐ và TC có ít nhất 5 ý tưởng, dự án khởi nghiệp được hỗ trợ đầu tư. “Từ nay đến năm 2020 còn rất ngắn nên chỉ tiêu đặt ra 50% các trường CĐ và TC có từ 2 ý tưởng khởi nghiệp cần sự vào cuộc của các trường, nhất là các trường chất lượng cao”, ông Trương Anh Dũng cho biết

 

Phân tích về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đại diện Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho biết: Trong hệ sinh thái khởi nghiệp có nhiều yếu tố, trong đó vai trò của các trường học, cụ thể trường CĐ, TC bởi đây là nơi tạo ra các nguồn cung cấp những ý tưởng xuất sắc. Khởi nghiệp chỉ là bắt đầu, theo thống kê có tới 90- 95% các doanh nghiệp sẽ thất bại. Khởi nghiệp là quá trình thử và sai, tuy nhiên, số lượng ít ỏi thành công và phát triển họ sẽ mang lại giá trị gia tăng.