Chương trình đào tạo sơ cấp nghề

Chương trình tải tại đây:

  1. Chuong trinh dao Ky thuat cb mon an
  2. Chuong trinh dao nghiep vu Le tan
  3. Chuong trinh dao nghiep vu pha che DU
  4. Chuong trinh dao nghiep vu nha hang
  5. Chuong trinh dao nghiep vu buong
  6. Chuong trinh dao tao Ban hang sieu thi
  7. Chuong trinh dao tao kinh doanh xang dau
  8. Chuong trinh dao tao Ky thuat MLDHKK