Các ngành đào tạo

I. CAO ĐẲNG: gồm các ngành

   1. Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

   2. Quản trị kinh doanh.

   3. Kế toán.

II. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: Gồm các ngành

   1. Kế toán doanh nghiệp.

   2. Kế toán Hành chính sự nghiệp.

   3. Kinh doanh xăng dầu và khí đốt.

   4. Quản lý doanh nghiệp.

   5. Kinh doanh Thương mại và dịch vụ.

   6. Hướng dẫn du lịch.

   7. Kỹ thuật chế biến món ăn.

   8. Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn.

   9. Quản lý và bán hàng siêu thị.

III. TRUNG CẤP NGHỀ: Gồm các ngành  

   1. Trung cấp nghề điện công nghiệp.

   2. Trung cấp nghề điện xí nghiệp.

 3. Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

IV. SƠ CẤP NGHỀ VÀ BỒI DƯỠNG: Gôm

   1. Nghiệp vụ kinh doanh Xăng dầu.

   2. Nghiệp vụ kinh doanh Khí dầu mỏ hóa lỏng.

   3. Nghiệp vụ KD Thương mại và quản lý chợ.

   4. Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn.

   5. Nghiệp vụ lễ tân; Nghiệp vụ buồng 

   6. Nghiệp vụ pha chế đồ uống

   7. Kỹ thuật chế biến món ăn

   8. Bồi dưỡng Kế toán trưởng; Nghiệp vụ Kế toán.

   9. Bồi dưỡng kiến thức về báo vệ môi trường.

   

Ngoài ra Trường còn liên tục mở các lớp đào tạo liên thông từ trình độ TCCN lên trình độ cao đẳng, đại học;  trình độ cao đẳng lên  đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo