Thông báo về việc thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2015

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương tổ chức thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2015 như sau:

1. Tiêu chuẩn chung:

– Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên

– Tự nguyện làm đơn dự thi; có lý lịch rõ ràng; có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển

– Có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có bất kỳ một hình thức kỷ luật nào

– Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

– Trình độ ngoại ngữ: có trình độ A2 (theo Khung năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc tương đương trở lên (Thi đánh giá)

– Trình độ tin học: Tin học văn phòng trình độ B trở lên (Thi đánh giá)

2. Vị trí, số lượng tuyển dụng:

– Giảng viên:                                                   5 người

– Giáo viên:                                                     3 người

– Chuyên viên các phòng chức năng:            3 người

3. Nội dung thi tuyển:

3.1. Thi kiến thức chung (120ph):

3.2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi:

a) Thi viết (180ph);                     b) Thi thực hành.

3.3. Thi tin học, Ngoại ngữ:   – Tin học (30ph), hình thức: trắc nghiệm;

– Tiếng Anh (60ph), hình thức: thi viết.

4. Hồ sơ, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

4.1. Hồ sơ:

Theo Điều 2 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

4.2. Thời gian:

– Thời gian nhận hồ sơ:  Từ 7 giờ ngày 15/10/2015 đến 16 giờ ngày 13/11/2015;

– Thời gian thi tuyển:     Dự kiến cuối tháng 11 năm 2015;

(sẽ có thông báo đến thí sinh sau khi sơ tuyển)

4.3. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công  Thương;

5. Kinh phí đăng ký dự tuyển

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển:        30.000 đồng/bộ

– Lệ phí thi tuyển:                 260.000 đồng/người

 Nội dung Thông báo chi tiết xem Tại đây

 Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, số 569 phố Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa; Điện thoại: 0373 951 515;

                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                  (Đã ký)
THS. LÊ VĂN KỲ