85% sinh viên tốt nghiệp trường nghề có việc làm

Theo báo cáo của 63 Sở LĐ-TB&XH, tính trung bình, năm 2018 tỉ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt khoảng 85%.

 

Những trường có uy tín về chất lượng đào tạo nghề, có quan hệ tốt với doanh nghiệp có tỷ lệsinh viên tốt nghiệp CĐ và TC có việc làm ngay ở mức cao, như: Trường CĐ kỹ nghệ II, Trường CĐ Cơ điện Hà Nội, Trường CĐN số 1, Trường CĐ Giao thông vận tải Trung ương II … tỷ lệ có việc làm đạt 100%.

Mức lương khởi điểm bình quân của sinh viên cao đẳng sau khi tốt nghiệp đạt 6 triệu đồng/tháng; học sinh trung cấp sau khi tốt nghiệp đạt 5,5 triệu đồng/tháng.

Một số ngành, nghề có mức lương khá cao như nghề: điều khiển phương tiện thủy nội địa khoảng 7,5 triệu đồng/tháng; vận hành cần, cẩu trục khoảng 8 triệu/tháng… Có những nghề ở một số trường sinh viên tốt nghiệp ra trường có mức lương lên đến 10 – 15 triệu đồng/tháng.

Năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phấn đấu tuyển sinh đạt 2,26 triệu người, trong đó, tuyển sinh trình độ CĐ và TC là 560.000 học sinh sinh viên.

Tuyển sinh trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là 1.700.000 người. Bộ LĐ-TB&XH cũng đặt mục tiêu tốt nghiệp GDNN trong năm nay đạt 2.195.000 người.