TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

                    TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

 

Trung tâm ngoại ngữ-tin học và Hợp tác doanh nghiệp đươc thành lập theo quyết định số 110/QĐ -KTKTCT ngày 05/05/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công Thương trên cơ sở hợp nhất Trung tâm ngoại ngữ -Tin học CETIC và Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp,hướng nghiệp với các thông tin như sau:

 • Tên gọi chính thức: Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Hợp tác doanh nghiệp.
 • Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Center for Foreing languages-Informatics and  Enterprise
 • Tên viết tắt: CFIEC.
 • Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công Thương, địa chỉ: Số 569, Phố Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.
 • Trung tâm là một đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công Thương.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 • Chức năng

+ Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, hợp tác đào tạo, tạo nguồn lao động.

 • Nhiệm vụ

+ Tuyển sinh, đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C theo chương trình đào tạo thường xuyên.

+ Tuyển sinh, đào tạo và liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Tổ chức các hoạt động hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp về đào tạo bồi dưỡng và hướng nghiệp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng của Nhà trường:

+Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm cho học sinh- sinh viên, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước có nhu cầu:

+.Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khảo sát thực trạng việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp; theo dõi, đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nhu cầu của công việc của người học sau khi tốt nghiệp và các công tác khảo sát khác đối với HSSV.

+ Phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác tiếp nhận thông tin, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của các công ty, doanh nghiệp, cơ quan.

+ Tổ chức vận động các nguồn tài trợ để hình thành quỹ học bổng hỗ trợ HSSV. Tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, trợ cấp khó khăn từ các công ty, doanh nghiệp, cơ quan và cựu HSSV.

+ Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nhằm trang bị cho HSSV những kỹ năng “mềm” trước khi ra trường.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

–  Quyền hạn

+  Tổ chức, triển khai và xây dựng các chương trình, kế hoạch, phương án chiến lược phát triển hợp tác đầu tư dài hạn và từng năm trình Ban Giám hiệu Nhà trường phê duyệt. Thực hiện có hiệu quả đào tạo do Hiệu trưởng giao.

+  Đề xuất với Hiệu trưởng về tổ chức, nhân sự.

+  Ban hành các nội quy, quy định của trung tâm nhằm đảm bảo việc điều hành , kiểm tra, giám sát mọi hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Nhà trường.

+  Quản lý khai thác, thác sử dụng vốn, tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phục vụ hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và những quy định trong quy chế này .

+  Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở đào tạo của trung tâm.

+  Theo ủy quyền của Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm ký các văn bản, trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ được giao.

+  Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Hiệu trưởng, với Bộ Công Thương, với cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật đúng quy định của Nhà nước.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐANG TUYỂN SINH

 1. Tuyển sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc gia trình độ A,B,C theo khung chương trình và phôi chứng chỉ của Bộ giáo dục cấp.
 2. Tuyển sinh, đào tạo và phối hợp tổ chức thi chứng chỉ chuẩn Ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ Úng dụng CNTT.
 3. Tuyển sinh, đào tạo và phối hợp thi chương trình tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu các trình độ : A1, A2, B1, B2,C1.
 4. Tuyển sinh, đào tạo và phối hợp thi tuyển các chương trình tiếng Anh quốc tế như: Toefl, Ielts, Toeic….
 5. Tuyển sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng theo thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính. Chương trình, phôi chứng chỉ theo quy định của Bộ Tài chính.
 6. Các chương trình liên thông, liên kết theo nhu cầu xã hội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm ngoại ngữ-Tin học và Hợp tác doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công Thương, địa chỉ: Số 569, Phố Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.

Email: NgoaingutinhocCETIC@gmail.com

Đường dây nóng: 0936120576.