Đăng ký xét tuyển

Đăng ký môn học

  • DD slash MM slash YYYY
    Ngành được ưu tiên xét đầu tiên
    Chọn tổ hợp 3 môn xét tuyển
  • Nhập điểm môn thứ nhất của tổ hợp bạn đăng ký xét tuyển ở trên (điểm môn thi hoặc điểm học bạ lớp 12)
  • Nhập điểm môn thứ hai của tổ hợp bạn đăng ký xét tuyển ở trên (điểm môn thi hoặc điểm học bạ lớp 12)
  • Nhập điểm môn thứ ba của tổ hợp bạn đăng ký xét tuyển ở trên (điểm môn thi hoặc điểm học bạ lớp 12)
  • Để được tư vấn chi tiết các thí sinh có thể đặt câu hỏi tại ô dưới đây hoặc liên hệ Phòng Đào tạo - số điện thoại: 02373.952.065 hoặc số đt 0913401235
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.