“Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy” là mục tiêu toàn xã hội hướng đến, cũng là chủ đề của Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 (diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 30-6).

Xem tại đây Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy