Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

- Giới thiệu: Đào tạo nhân lực có trình độ trung cấp, sơ cấp và bồi dưỡng ngắn hạn. Hiện tại có trên 200 học sinh đang theo học 3 chuyên ngành: - Điện công nghiệp -   Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí - Công nghệ ô tô Nhà trường có phòng...