Khoa Kinh tế – QTKD

- Giới thiệu: Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh đào tạo các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, hướng dẫn  Du lịch, Nghiệp vụ kinh doanh, Kỹ thuật chế biến món ăn, Bán hàng siêu thị...  và đảm nhận giảng dạy các môn kinh tế cho các ngành đào...