Khoa Kế toán

Khoa Kế toán  - Giới thiệu:Khoa Kế toán tiền thân là Tổ bộ môn Kế toán, là khoa nòng cốt của Nhà trường, ra đời ngay từ khi thành lập trường. Từ đó đến nay uy tín đào tạo của Khoa không ngừng được nâng cao. Hàng năm thu hút hàng ngàn học sinh theo học...