Thông báo V/v tổ chức triển khai và phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

Xem và tải tại đây Công văn Cuoc thi 90 năm Đảng bộ Tỉnh TH